หจก.ชยานันท์ ซัพพลาย

 บริการปรับพื้นที่ เตรียมพื้นที่เพื่องานก่อสร้าง บริการ หิน ดิน ทราย
ให้เช่า รถแบคโฮ รถบรรทุกสิบล้อ เช่ารถเทรลเลอร์ จ.ระยอง ชลบุรี
งานขุดบ่อ วางท่อ เตรียมพื้นที่เพื่องานก่อสร้าง วัดระดับพื้น
เตรียมหน้าดิน บริการบดอัดหน้าดิน ขนย้าย วัสดุต่าง ๆ และงานอื่นๆ อีกมากมาย

บริการ ปรับพื้นที่
เตรียมพื้นที่เพื่องานก่อสร้าง

ให้เช่า รถแบคโฮ รถบรรทุกสิบล้อ เช่ารถเทรลเลอร์ จ.ระยอง ชลบุรี
งานขุดบ่อ วางท่อ เตรียมพื้นที่เพื่องานก่อสร้าง วัดระดับพื้น
เตรียมหน้าดิน บริการบดอัดหน้าดิน ขนย้าย วัสดุต่าง ๆ และงานอื่นๆ อีกมากมาย
35/1 หมู่ 1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

+66 061-428-9145

01.

ปรับพื้นที่รกร้าง

ปรับพื้นที่เกลี่ยดินพื้นที่รกร้าง พร้อมขนย้ายขยะ เติมดินปรับระดับให้เท่ากันทั้งพื้นที่ เพื่อเตรียมการเกษตร รวมถึง ขุดบ่อ วางท่อ

02.

ปรับพื้นที่เตรียมก่อสร้าง

วัดระดับปรับพื้นที่ รถบดอัดหินหรือดินแน่น ปรับพื้นที่ดินเรนให้แน่นมาตรฐานงานก่อสร้าง ขุดบ่อแซค ขุดร่องน้ำ เตรียมก่อสร้าง

03.

เตรียมพื้นที่ทำถนน

ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมทำถนน เกรดพื้นที่ บดอัดดินหรือหินแน่นให้มาตรฐาน พร้อมทำถนนในขั้นตอนถัดไป

04.

จัดหาวัสดุ เตรียมการก่อสร้าง

ลงดิน หิน ทราย เพื่อเตรียมงานก่อสร้าง หรือลงเพื่อให้พื้นที่แน่น ไม่เละ เตรียมสำหรับขั้นตอนก่อสร้าง ทำถนน หรือ พื้นที่สำหรับวางสินค้า